Friday, March 7, 2014

60m ARKLEY


Bu güzel kızımızı inşe eden tersane: Lürssen Shipyard.